Økologisk Oplysnings Forbund (ØOF) – Skolen for økologisk dannelse

Økologisk Oplysnings Forbund (ØOF) har eksisteret siden 1994. ØOF leverer viden og inspiration til alle der ønsker at omlægge til økologisk mad i deres køkken eller kantine.

Økologi uden merpris

Igennem årene har vi udviklet et koncept, der dækker alle køkkentyper og som betyder at der kan lægges om til 100% økologi, uden at der skal betales mere.

Skræddersyede kurser

ØOF tilbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelser, som er tilpasset både store og små, offentlige og private køkkener.

Vi lægger vægt på at kursusforløbene er tilpasset jeres behov, produktion og ønsker til fremtiden.

Vælger du økologi i hverdagen behøves det ikke at være svært – og der er er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange.

Omlægning i praksis

ØOF har leveret viden til 100% økologiske omlægningsprojekter i flere af kommunerne i Københavns amt. Det har været større projekter som har omfatte hele institutionsområder f.eks. daginstitutionerne. Vi var med da Albertslund kommune i 1995, som den første i landet besluttede at omlægge alle daginstitutioner til 100% økologisk mad.

Samarbejde med Københavns Kommune

ØOF har siden 2000 deltaget i et samarbejde med Københavns Kommune for at fremme økologi i kommunens køkkener. Vi var med i det første større omlægningsprojekt i København »Dogme Økologi Projektet« som havde til mål at omlægge kosten i kommunes køkkener til minimum 75% økologi. ØOF har deltaget med uddannelses- og projekt forløb indenfor daginstitutionerne, døgninstitutionerne og personalekantinerne.

Global inspiration

I samarbejde med Jobcenter København har ØOF gennemført uddannelses- og beskæftigelsesprojekter for deltagere med anden etnisk baggrund end dansk. Det er kurser der har kvalificeret ledige til job, indenfor den økologiske køkkendrift. Kurserne har opnået en beskæftigelsesgrad, der betyder at mere end 75% af deltagerne er i job ved kursusafslutningen.

Økologisk Oplysnings Forbund lægger vægt på at målrette undervisningen og vi ser en produktiv udfordring i projektorganiseringen som samler alle parter i en kreativ omlægningsproces. Erfaringer har vist at der herigennem kan skabes ny glæde ved madlavningen i en aktiv proces der fremme forståelsen for dyrevelfærd og miljø til gavn for mennesker og klima.